Voor een event van Bain & Company deze illustratieve infographic voor in het progerammaboekje. omdat ze
later besloten dat ze toch maar een heel klein boekje wilden. bleek Hiervoor  geen ruimte meer.
Decoratieve infografic met wat onzin 
Deze is Ook te zien op: urbanicals.nl
icons voor Filmtheater de uitkijk
Illustraties voor een website en flyer
Back to Top